Uree – azot 45%

În stoc

110.00 lei

Caracteristici tehnice:
– se prezintă sub formă de granule albe sau slab colorate;
– conţine min 46% azot total (raportat la substanţa uscată);
– greutate specifică uree vrac (T=20°C): 0.72-0.77 t/m³;
– se dizolvă uşor în apă, dar pierderile datorate apelor pluviale şi de irigaţie sunt mai mici decât pierderile înregistrate la celelalte tipuri de îngrăşăminte azotoase; cu toate acestea, daca ureea este administrată greşit şi inoportun, rezultatele vor fi sub aşteptări.

Utilizare: 
Ureea îngrăşământ
– este folosită ca îngrăşământ de suprafaţă, singură sau în amestec cu alte îngrăşăminte;
– este foarte eficientă în cazul culturilor cu perioadă de vegetaţie lungă;
– dozarea pe teren se face în funcţie de cultura şi de condiţiile de climă şi sol;
– ureea poate fi utilizată pe toate solurile;
– se aplică atât primăvara timpuriu cât şi în cursul vegetaţiei;
– se aplică atât prin împrăştiere pe sol, cât şi pe vegetaţie, dar nu se aplică localizat sau concomitent cu semănatul; împrăştierea la suprafaţa solului prezintă pericolul pierderii azotului prin volatizare, până la 20-25%;
– aplicarea localizată la cuib sau pe rânduri odată cu sămânţa este contraindicată, fiindcă amoniacul ce rezultă în timpul hidrolizei poate vătăma tinerii germeni.